Onoverzichtelijk ict-landschap?

Uw organisatie is al langer geautomatiseerd. In de loop der jaren is er door verschillende mensen en bedrijven uitbreiding na uitbreiding gerealiseerd.

Dat moest soms even snel, maar u komt er nu achter dat er door onoverzichtelijkheid en onnodige handmatige handelingen veel tijd verloren gaat en dat er te vaak dingen fout gaan. U ziet uzelf nu gesteld voor een volgende aanpassing.

Kortom, u wilt af van de houtje-touwtje aanpak!

Sjors iT is gespecialiseerd in het orde scheppen in uw informatie-voorziening. U maakt gebruik van de expertise die ik als architect bij grote organisaties als Achmea en Reed Business heb opgebouwd.

Mijn aanpak is praktisch en doelgericht. Ik denk in oplossingen en mogelijkheden. Mede door mijn praktische bedrijfsmatige achtergrond (ik heb 10 jaar in een handelsonderneming aan uw kant van de tafel gezeten) heb ik een uitstekend gevoel ontwikkeld voor de werkelijke efficiëntie-voordelen van automatisering.